කෙල්ලෝ ලස්සනය, මල් වගේය. මුවත්තියන් මෙන් අහිංසකය. සමනලුන් මෙන් පියකරුය. කොයි පැත්තෙන් බැලුවත් සුන්දරය.ඔවුන් කොන්ඩේ වවාගත් විටද ලස්සනය. කොන්ඩේ කැපු විටද ලස්සනය. මේකප් කල විටද ලස්සනය. මේකප් නැතුවත් ලස්සනය. ගවුම් ඇන්ද විටද ලස්සනය. කලිසම් ඇන්ද විටද ලස්සනය. කොටට ඇන්ද විට කොල්ලෝ බලනවා වැඩිය. කලිසම් අන්ද විටද නොබලන්නෙම නැත. ගවුන් ඇන්ද විට කොල්ලන්ට කෙල්ලන්ව බෝනික්කන් සේ පෙනෙයි. සුරංගනාවියන් සේද පෙනෙන්නට බැරි නැත.

කොහොම වුනත් කොල්ලන්ට කෙල්ලව නැතුවම බැරිය. ඒ වුනාට කෙල්ලන්ට කොල්ලන් ගැන ගානක්වත් නැත. කොල්ලෝ හැම වෙලාවේම හිතන්නේ කෙල්ලන් ගැනය. ඔවුන්ට කෙල්ලොන්ගෙන් තොර ලෝකයක් නැත. කෙල්ලෙක් සිටිනවා නම් ඔවුන්ට ගේම් ටීවී සීරීස් ඕනෙම නැත. කන්න ඕනෙද නැත.  කෙල්ලන් වෙනුවෙන් කොල්ලන්ට ඕනෑම දෙයක් කැප කිරීමට පුලුවන්ය. සමහරුන් කෙල්ලන් වෙනුවෙන් මරා ගැනීමට වුවද සුදානම්ය. කොල්ලන්ට කෙල්ලන් හැර වෙන දෙයක් ඕනිම නැති තරම්ය. ඔවුන්ගේ මුළු ලෝකයම කෙල්ලන්ය.

 

 

කියල තමයි කෙල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නේ……….. :p

Comments

Written by

Next article

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!