♥ ආදරේ කරන්න ගත්තම ඕනෙම කෙල්ලෙක් බොළද වෙනවා…

අවුරුදු ගානක් තිස්සෙ තමන් පුරුදු පුහුණු කරපු දෙයක් උනත් තමන්ගෙ කොල්ලා වෙනුවෙන් වෙනස් කරන්න දෙපාරක් හිතන්නෙ නැත්තෙ එකයි…

කොච්චර අකමැති උනත් කොල්ලාගෙ සතුට වෙනුවෙන් සමහර දේවල් වෙනස් කරන්නෙ ආදරේ කෙල්ලන්ගෙ මුළු ජීවිතේම වෙන නිසයි….

කොල්ලට වෙනස් නොපෙන්වා සමහර දේවල් හිතේ තියාගන්නෙ ඒ හිතට දුකක් දෙන්න අකමැති නිසයි…..

හැම දුකක්ම හිතේ තියාගෙන විදවන එක කෙල්ලන්ගෙ හැටියක්….

කොල්ලෙක්ට තමන්ගෙ කෙල්ලගෙ හිතේ තියෙන දුක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ කොල්ලා ඇත්තටම ඒ කෙල්ලට ආදරේ කරනවා…

ඒ කෙල්ල ගැන හිතනවා……

එක ගෙදරක නොහිටියත් කොල්ල ගමනක් ගියොත් පරිස්සමට ගෙදර එනකන් කෙල්ලගෙ ඇස් පිය වෙන්නෙ නැහැ…..

ආදරේ කරන්න ගත්තම කෙල්ලගෙ මුළු ලෝකෙම පිරිලා තියෙන්නෙ තමන්ගෙ කොල්ලගෙන්….

අනාගතේ කරන්න ආසවෙන් හිටපු දෙයක් උනත් හිතේ හංගගෙන ඒ හීනයට සමුදෙන්න කෙල්ලො පසුබට වෙන්නෙ නැහැ…..

හැම කෙල්ලම එහෙම නොවුනත් ගොඩක් කෙල්ලො ආදරේ කරද්දි තමන්ගෙ කොල්ලා වෙනුවෙන් කැපවෙනවා…..

ඇස් පනාපිට පෙනෙන කොල්ලගෙ වරදක් උනත් එහෙම නෑ කියලා විශ්වාස කරනවා…

කොල්ලගෙ හැම වරදකටම සමාව දෙනවා….

කොල්ලට හිතන්නවත් බැරි තරම් ආදරේ කරනවා….

කැපවෙනවා….

ජීවිතේම කොල්ල වෙනුවෙන් වෙන් කරනවා….

කෙල්ලෙක් තමන්ගේ ආදරේ ජීවිතේම කරගන්නවා….

Comments

Written by

Sankalpana

Thoughts of a heart ❤️

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!