එයා ඔයාට අවවාද දෙනවා…ඔයා කැමති උනත් නැතත්…ඔයා එයාගෙන් උපදෙස් ඉල්ලුවත් නැතත්….

ඔයත් එක්ක ඉන්න හැම වෙලාවකම එයාගේ ශරීරය හැරිලා තියෙන්නේ ඔයාගේ පැත්තට…වෙන කෙල්ලෙක් දිහා බලන් හිටියත් ඒක එහෙම්මමයි….

එයාගේ පපුව හැරිලා තියෙන්නේ ඔයාගේ පැත්තට නම් ,කතා කරන්නේ ඇස දෙක දිහා බලාගෙන නම් ,එයා ඔයාට unnamed

makeup දාගෙන ඉන්න වෙලාවටයි නැති වෙලාවටයි එයා ඔයාට එකම විදියට සලකාවි…….මොකද නියම පිරිමියා සලකන්නේ කෙල්ලෙක්ගෙ ඇතුලත ලස්සනට මිසක් පිට ආටෝපෙට නෙමේ…..makeup දාගෙන නොහිටියත් එයා ඔයාගේ හිතට / ගතිගුණ වලට ආදරය කරන නිසා එයට එකේ වෙනසක් නොපෙනේවි….

පොඩි දෙකට පවා එයා ඔයාගෙන් අවවාද ගනීවි.

ඔයා දිහා බලන හැම වෙලාවකම එයා හිනා වේවි……

ඔයා ගිරවියක් වගේ කියවද්දී එයා වචනයක් වත් නොකියා ඔයා දිහාම බලන් ඉදිවී………….

අනාගතය ගැන කතා කරන හැම වෙලාවකම “මම” වෙනුවට “අපි” කියලා කියාවි……….

 

 

සමාධි සංකල්පනා මලලවීර 

https://www.facebook.com/writer.sankalpana 

 

Comments

Written by

Sankalpana

Thoughts of a heart ❤️

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!