සීතලම හිරිගඩු පිපෙන රාත්‍රියක
කළුපාට අහස දෙස බලාගෙන
තරුකැට එකින් එක ගනිමින්
ජීවිතේ පින්පාට සොයන මගේ සිත
එකට උන්නත්,, ඔබ එකමගකත්
මා තව මගකත් ගමන් කරනයුරු
බලා හූල්ලන තරමක්…..

 

පාට ඉහිරී ගිය වස්සානයක
එක්කහු කරන්නට තනන පාට පොඩි
පපු කුහරයම කොනිත්තා දවන
අමිහිරිම සිහිනයක මතකය
දෝත් පුරා එක්කරන්
වෙන් වෙන්නටත් බැරිව ලං වෙන්නටත් බැරිව
කදුළු හලනා තරමක්,,,,

එකින් එක දෑත් පටලාන
ඇවිදන් යන්නට
රොබරෝසියා මල් ඉහිරුණු
නිස්කලංක මාවත් ඔස්සේ
ඇගිලි ගනිමින් උන් සිත
ඔබ නොමැතිව තනි උනු අයුරු සිතා
තිගැස්සෙන පුංචි සිතත් කැ‍ටුව
තනිවමම පියමං කරමි මම
පරවුණු මල් පවා දෙපා පොඩිවලට නොපාගාම____

Comments

Share

Previous article

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!