හමුවෙන්නට තිබුන නම් අවසාන වතාවට
පවසන්නට තුබුනා මට මගේ හිතේ තතු
පෙරදා මෙන් ඔබ යලිත් වතාවක් නොකියා ගියා නම්
පතන්නයි සිටියේ මා නිදුකින් ඉනු මැන කියා

හිත රිදුම් දෙන්නේ ඔබ ගිය නිසා නොව
හිත රිදුම් දෙන්නේ සමුගන්නටවත් වරම් නොලද නිසා මම
කොතරම් පොඩි කාලයක් ඔබ සිටියත් මගේ ළඟ
ආදරේ මහා මෙරක් වී ඇත කියාගන්න බැරි තරමට

කොතරම් පෙම් කලත් ඔබ නොඑනා බව
දන්නෙමි මගේ හිත යටින් මම
අමතක කරන්නට වෙර දරමි ඒ මතකයන් සිතින් සදහටම
යලිත් හමුනොවන්නට පොරොන්දු වෙනවා නම් ඔබ
කියන්නට බැරි වුනත් පතමි මම
යලිත් කිසිදා අහම්බෙන්වත් මා හමු නොවන ලෙස

–To Nadeera

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!