ලිප ලඟ දුම් කකා කඩයප්පන්         හදන්නී
අව්වේ කර වෙවී වෙල් පලා          බෙදන්නී
වැරහැලි චීත්තය ඇගෙ ගත         වෙලන්නී
නිම්මා නැති දුකක් අම්මා                විදින්නී

සිතා එතෙර කරවන්නට ඈ දුක්           සසර
කරා සිප්සතන් මා වෙහෙසක්         නොකර
වුණා සමත් යන්නට වෙද පිඨ              ජ’පුර
තෙමුණි ඇගෙ දෙකොපුල් සතුටට      නිතර

රුපියල් තිහෙ කැන්ටිම් බත් පත       ගිලලා
තිබහට කරාමේ වතුරත් පිහිට            වෙලා
මදුරුවො තල තලා රෑ පාඩම්             කරලා
මේ දුක් ගැහැට වින්දේ අම්මා ගැන    හිතලා

යණවලු විකුනකන්නට වෙද            උපාධිය
ඇසු විට හුගක් පෑරී ගියා මගේ               ළය
නීතිය දණින් නමා ඇත මේ හොර       නඩය
කොහොමද අම්මෙ ඉවසන් මේ      අයුක්තිය

ගත දුබල වුණත් හිත නම් මගෙ දුබල   නැතේ
වැටි වැටි නැගිට පෙරටම යායුතුව        ඇතේ
උත්සාහය අරං වීරිය වඩවමින්              හිතේ
නිදහස් අධ්‍යාපනය ‍රැක ගත යුතුම      වෙතේ

නැති උණොතින් ඉගෙන ගන්නට දුප්පත්  උන්ට
වෙන්නේ කවදා හෝ පාරේ                හිඟන්නට
මං වැනි දුප්පත් උන්ගෙ අයිතින් ‍         රැකගන්ට
අවසර දෙන්න අම්මේ සටනට                   යන්ට

Comments

Share

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!