අධ්‍යාපනය

අකාලිකව පල්වෙන ශ්‍රී ලාංකීය අධ්‍යාපන ක්‍රමය

ලාංකික අධ්‍යාපනය හුදෙක් “ගිරවා දැමීම” මත පදනම් වූ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ලෙස හැඟී යන්නේ වර්තමාන සමාජයේ දක්නට ලැබෙන සිසු සිසුවියන්ගේ ප්‍රායෝගික යෙදීම් දුටු විටය. ශ්‍රී ලංකිකයාට කහ ඉරෙන් පාර මාරුවෙන ආකාරය උගන්වන්නේ ප්‍රාථමික පාසල් අවධියේදිය. වාර විභාගයේදී පාර මාරුවෙන ආකාරය ඇසු…

මගේ රට ශ්‍රී ලංකාවයි…

මගේ රට ශ්‍රී ලංකාවයි…   පෙරදිග ලෝකයේ මුතු ඇටය ලෙසද මෙය අතීතයේ සුද්දන් විසින් හඳුන්වා දී ඇත…ඒ උන් අපේ රටෙන් එක එක දෑ ගෙඩි පිටින් උස්සගෙන උන්ගේ රටවල් වලට ගෙනිමට අපගේ රජවරුන්ට බැස්සු බෝලයක් බව මට වැටහුණි… කෙසේ නමුත් අප…