අප්පච්චි

ඉකිගසා මට හඩාගනු බෑ. . .

    මගේ දිවියේ අඳුරු සිතුවම් සොඳුරු විලසින් කියන්නට බෑ.. බඩේ ගින්දර නිවාගත මුත් හිතේ ගිනි මට නිවාගනු බෑ.. මවක් නැති ඔබේ රන් සිනා දැක සතුට මාගේ කියාගනු බෑ.. රුදුරු ලෝකෙක  නුබව තනිකර දමා ගෙදරින් එන්න මට බෑ.. ඉතින් මාගේ…

උඹට කොතන හරි වැරදුනා මයේ අප්පච්චී…

උඩට ඇද්ද හුස්ම බිමට දාගන්න පුළුවන් වෙයි ද කියලා වත් විශ්වාසයක් නොතිබුන අතීතයක, යුද්ධය වවාගෙන කාපු බොහොමයක් පාළකයින් අතරේ උඹ මට මහා වීරයෙක් උනා අප්පච්චී. ලෝකෙට ම පිළිලයක් වෙච්ච ඒ යුද්ධය ඉවරයක් ම කරලා දාන්න උඹ කී පරිද්දෙන් අනිත් උන්…