අම්මේ

මාතෘ-දාරක ස්නේහය – 02

~~~නූතන යුගයේ ජාලිය ක්‍රිෂ්ණජිනා~~~ තීසියස්… ලීසා… දෝතට ගෙන අයෙකු සුරතල් බස් තෙපළන ඒ හඩින්ම, තවකෙකු වික්සෝපව අපව දන්දෙතැයි නොසිතුවෙමු කිසිවිට… එකට ළංව ගුලි වී තුරුල්ව උන් තුන් උණුහුම ගිලිහී රෑ හීතලෙන් වෙවුලනා කල, මැවෙයි රූ සපු මකා ඔබ නැති පාළුව……

කොළඹට වඩා…

ක්ලෝරීන් රහ බත් දෙකක් අපි තුන් දෙනාම බෙදාගෙන කන්නේ තේ හැන්දකින් බෙදපු ව්‍යංජන එක්ක අම්මෙ… හොදට ඉන්ගිරිසි පුලුවන් එවුන් බැජ් ටොප් වෙන්නෙ, ඒ නිසයි ගොඩ යන්නේ අම්මේ… ඉගැන්නුවට හොදට පින් මෙහෙ ඉන්න මිනිස්සු දාන කෙස් පැලෙන තර්ක වලට කට උත්තරත්…