ඇය

ඩොකී

හුස්ම ගන්නා මෙන් දැනේ, හුස්ම ගන්නේ ඇයි දැයි නොදැනේ. සියල්ල සිදුවූ සැටි මැවේ. මතකය ඈතට දිවේ. ඔබ සමගින් යාමට පැතූ ගමන තනියම යායුතු බවට හැඟේ, සිතට මහා බියක් දැනේ, පැවසීමට කිසිවක් නොහැඟේ.සියල්ල හැරදා යාමටද සිතේ. එහෙත් ඔබ වෙනුවෙන් සිටිය යුතුවේ….

ඇයගේ හදවත දකින්න…

ආදරය මෙයම වේ එය නොවේ. “ආදරය” ඇසූ සැනින්ම ඕනෑම කෙනෙකුට මතක් වනුයේ විරුද්ධ ලිංගිකයන් අතර ඇති වන ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයි. නමුත් මෙය ආදරයේ තවත් එක මානයක් පමණි. මා පාඨක ආදරය කුමක්දැයි අර්ථ දක්වන්න යි පැවසුවහොත්? “සැබෑ ආදරවන්තයෙක්, අදරවන්තියකි” ගොළු වෙනවා නොඅනුමානයි….