කොළඹ

කොළඹට වඩා…

ක්ලෝරීන් රහ බත් දෙකක් අපි තුන් දෙනාම බෙදාගෙන කන්නේ තේ හැන්දකින් බෙදපු ව්‍යංජන එක්ක අම්මෙ… හොදට ඉන්ගිරිසි පුලුවන් එවුන් බැජ් ටොප් වෙන්නෙ, ඒ නිසයි ගොඩ යන්නේ අම්මේ… ඉගැන්නුවට හොදට පින් මෙහෙ ඉන්න මිනිස්සු දාන කෙස් පැලෙන තර්ක වලට කට උත්තරත්…