පතිවත

පැල්ලම …

අතුරා සුදු රෙද්ද සොයයි මංගල රෑ පුරාම ඇය බඩුවක් නොවන බව සැක හැර දැන ගන්නට අමතකද පෙර දිනය නොඅතුරාම සුදු රෙද්ද පැල්ලම් පිරෙව්වා ඇඳ ඇතිරිල්ලේ නුඹ සොයන්නෙත් නැතිව ඇය ගැන නුඹ යයි කියන බයට දුන්නා ඇගේ පතිවත නුඹට ඒත් නුඹ…

ඔබත් මෙවැනි ගැහැනියක්ද?

හුදෙක් ස්ත්‍රී ලිංගයක් ඇති ගැහැනුන් සදහා! මෙම වෙබ් පිටුවෙහි එක්තරා නංගියෙක් ගැහැණුන්ගේ අයිතිවසිකම් අහිමි වීමක් ගැන මහා ඉහලින් ලියා තිබෙනු දුටුවෙමි. ගැහැණුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ගැන තර්ක කරන්නට මම මෙය අවස්ථාවක් කර ගන්නට නොයමි. එහෙත් අයිතිවාසිකම් අහිමිව ඇත්තේ ගැහැනුන්ට පමණක්ද යන්න සොයා…