ලංකාව

රට වැස්සන්ට සෙබළා අමතකව ගියා

මුදුවක් පලන්දා රන් හුයකින් බැන්ද බිරිඳ උනානේ මා ඔබගේ සෙබළ නෑසිය මිතුරු මාපිය සැමදෙන අතහැර අවේ දුකින් බව නම් නොකියා බැරිය ආ දින පටන් මා ඔබගේ බිරිඳ වෙලා නෑ කිසි අඩු පාඩුවක් ඔබගෙන් මවෙත වෙලා යන්නට හිතුවේ ඇයිදෝ ඔබ දෙනෙත්…

භුගත බංකරේ

“ඩුබායි වලයි කටාර් වලයි මූද ගොඩකරලා හැදුවා දූපත් ඔයාටත් ඕනෑ වුනා හදන්න ගත්තා ලංකාවෙත් දූපතක්. ඉරානේ, මැලේසියාවේ, චීනේ, රුසියාවේ සංචාරය කරද්දී දැක්කා අහස උසට ගහපු විදුලි සංදේශ කුළුණු ඔයාටත් ඕනෑ වුනා එකක් ඉතින් ගහන්න ගත්තා මෙහෙත් එකක්. ලෝකේ එක එක…

උඹට කොතන හරි වැරදුනා මයේ අප්පච්චී…

උඩට ඇද්ද හුස්ම බිමට දාගන්න පුළුවන් වෙයි ද කියලා වත් විශ්වාසයක් නොතිබුන අතීතයක, යුද්ධය වවාගෙන කාපු බොහොමයක් පාළකයින් අතරේ උඹ මට මහා වීරයෙක් උනා අප්පච්චී. ලෝකෙට ම පිළිලයක් වෙච්ච ඒ යුද්ධය ඉවරයක් ම කරලා දාන්න උඹ කී පරිද්දෙන් අනිත් උන්…