prayforsrilanka

Pray for #SriLanka

Pray for Sri Lanka…. මම නම් දන්නේ නෑ මහත්තයෝ මේ ඇස්වලින් දකින දේවල් කොහෙද තියෙන්නේ කියලවත් දන්නේ නැති හිත කොහොම දරාගන්නවද කියලා. අනේ මන්ද මේ මිනිස්සුන්ගේ ඔලුගේඩිවලට හෙණ ගහලද කොහේදෝ. දුක නැතිව නෙවෙයි මහත්තයෝ, අපිට තියෙන්නේ හරි සංවේදි හිත්. ඒත්…